Политика за поверителност


Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила Общ регламент за защита на личните данни (GDRP - General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз (ЕС). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на Aдминистратор на лични данни по предоставяне на електронни търговски услуги, сайтът anteniski.com  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.